Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sustainability reports

For Saab, responsibility for people, society and the environment is critical in order to create sustainable growth. Saab has four focus areas for its sustainability work. Read more in our sustainability report.

PDF
11 March 2022

Saab Annual and Sustainability Report 2021

Our commitment to society is at the core of Saab and sustainability is the very basis for the company’s long-term development and growth.

Download PDF
PDF
17 March 2021

Annual and sustainability report 2020

Sustainability is an integrated part of the business to create further value. In 2020, we increased our efforts to deliver sustainable value for our society, customers, employees and shareholders.

Download PDF
PDF
9 November 2020

Saab CDP Report 2019

Saab reports environmental impacts according to the Green House Gas (GHG) protocol and discloses our climate risks and measures to Carbon Disclosure Project (CDP).

Download PDF
PDF
4 March 2020

Annual and Sustainability report 2019

Sustainability priorities are integrated throughout the annual report. Pages 54–70 describe Saab’s sustainability work in greater detail.

Download PDF
PDF
4 March 2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsprioriteringar är integrerade i hela årsredovisningen. I Hållbarhetsrapporten på sidorna 54–70 beskrivs Saabs hållbarhetsarbete mer i detalj.

Download PDF
PDF
4 March 2020

Saab GRI index 2019

Saab has been reporting in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) yearly since 2014. For 2019, the report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.

Download PDF
PDF
8 March 2019

Annual and Sustainability report 2018

Sustainability priorities are integrated throughout the annual report. Pages of 52–67 the report describe Saab’s sustainability work in greater detail.

Download PDF
PDF
8 March 2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsprioriteringar är integrerade i hela årsredovisningen. I Hållbarhetsrapporten på sidorna 52–67 beskrivs Saabs hållbarhetsarbete mer i detalj.

Download PDF
PDF
8 March 2019

Saab GRI index 2018

Saab has been reporting in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) yearly since 2014. For 2018, the report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.

Download PDF
PDF
19 March 2018

Sustainability fact book 2017 (English)

To ensure that the business is run responsibly, Saab has identified priority issues for its sustainability work. In the Sustainability fact book we report how we work with the priority issues, targets, results and planned activities.

Download PDF
PDF
19 March 2018

Sustainability fact book 2017 (Swedish)

För att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt har Saab identifierat prioriterade frågor för hållbarhetsarbetet. I Sustainability fact book rapporterar vi hur vi arbetar med de prioriterade frågorna, ambitioner, resultat och planerade aktiviteter.

Download PDF
PDF
19 March 2018

Annual and Sustainability Report 2017

Saab publishes an integrated annual and sustainability report, inspired by the IIRC’s framework for integrated reporting, with additional information in the Sustainability fact book.

Download PDF
PDF
19 March 2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Saab publicerar en integrerad års-och hållbarhetsredovisning, inspirerad av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering, med kompletterande information i Sustainability fact book.

Download PDF
PDF
15 March 2017

Annual and Sustainability Report 2016

As of 2016 Saab publishes an integrated annual and sustainability report. The formal annual report comprises pages 56–139. Certain figures have been rounded off, due to which tables and calculations do not always add up.

Download PDF
PDF
15 March 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Från och med 2016 publicerar Saab en integrerad års-och hållbarhetsredovisning. Den formella årsredovisningen omfattar sidorna 56–139. I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt.

Download PDF
PDF
15 March 2016

Sustainability Report 2015

In 2015, the UN adopted 17 new sustainable development goals to create a more sustainable world economically, environmentally and socially.

Download PDF
PDF
15 March 2016

Hållbarhetsrapport 2015

Under 2015 antog FN 17 nya hållbara utvecklingsmål med syfte att skapa en hållbarare värld ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Download PDF
PDF
15 March 2015

Sustainability Report 2014

For Saab, responsibility for people, society and the environment is critical in order to create sustainable growth. Saab has four focus areas for its sustainability work. To work even more strategically with sustainability, Saab identified significant issues for each focus area in 2014.

Download PDF
PDF
15 March 2015

Hållbarhetsrapport 2014

För Saab är ansvar för människor, samhällen och miljö en självklarhet för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. Saab har delat in hållbarhetsarbetet i fyra fokusområden. För att kunna arbeta ännu mer strategiskt med hållbarhet identifierade Saab under 2014 väsentliga frågor för varje fokusområde

Download PDF
" class="hidden"> DJ娱乐网 " class="hidden">17173永恒之塔专区 " class="hidden">风驰电讯 " class="hidden">69秀美女秀场